Research Faculty

徐麟

Lin Xu

Principle Investigator

  Email: xulin@cemps.ac.cn

  2008.11:

University of Strasbourg (France), with Ph.D. degree

  2005.2:

Shanghai Jiao Tong University (China), with M.S. degree

  2002.6:

Shanghai Jiao Tong University (China), with B.S. degree


曾民环

Minhuan Zeng

Senior Technician

mhzeng@cemps.ac.cn


刘武

Wu Liu

Associate Professor

liuwu@cemps.ac.cn

王华

Hua Wang

Senior Technician

wanghua@cemps.ac.cnPostdoctoral Fellow

翟宁

Ning Zhai

zhaining@cemps.ac.cn

李子娟

Zijuan Li

zjli@cemps.ac.cn


Graduate Students

万启慧

Qihui Wan

wanqihui@sippe.ac.cn


谢地香

Dixiang Xie

xiedixiang@cemps.ac.cn


李煜

Yu Li

liyu@cemps.ac.cn


李炳宇

Bingyu Li

libingyu@cemps.ac.cn

顾泽玮

Zewei Gu

guzewei@sippe.ac.cn


蔡圭

Gui Cai

caigui@cemps.ac.cn


段雪杨

Xueyang Duan

duanxueyang@cemps.ac.cn


万思源

Siyuan Wan

wansiyuan23@cemps.ac.cn


Former members

Image 1
李广 Guang Li
Image 2
陈小帆 Xiaofan Chen
Image 3
刘淑婧 Shujing Liu
Image 4
董家强 Jiaqiang Dong
Image 5
何崇圣 Chongsheng He
Image 6
薛景石 Jingshi Xue
Image 7
陈晓东 Xiaodong Chen
Image 8
叶亚进 Yajin Ye
Image 9
张嘉伟 Jiawei Zhang
Image 10
高政 Zheng Gao
Image 11
盛李宏 Lihong Sheng
Image 12
陈吕琴 Lyuqin Chen
Image 13
徐英强 Yingqiang Xu
Image 14
刘景春 Jingchun Liu
Image 15
胡博 Bo Hu
Image 16
屈雨亮 Yuliang Qu
Image 17
刘杰 Jie Liu
Image 18
孙贝贝 Beibei Sun
Image 19
史坚敏 Jianmin Shi
Image 20
葛亚超 Yachao Ge
Image 21
李冬杰 Dongjie Li
Image 22
潘靖 Jing Pan
Image 23
张贵芳 Guifang Zhang
Image 24
周纯 Chun Zhou
Image 25
胡小梅 Xiaomei Hu
Image 26
方兴 Xing Fang
Image 27
蔡迪 Di Cai
Image 28
温绍廷 Shaoting Wen
Image 29
喻杰 Jie Yu
Image 30
潘轩 Xuan Pan
Image 31
杨正飞 Zhengfei Yang
Image 32
张腾 Teng Zhang
Image 33
吴沙沙 Shasha Wu


Group